Skolen Hjuldamperen

Skolen Hjuldamperen

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse


Om skolen

Hjuldamperen er et uddannelsessted som tilbyder den 3 årige særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU for unge drenge og piger i alderen 16 - 25 år. Vi er en skole for elever, der har brug for nære autentiske voksne og gode solide rollemodeller.

Vi har struktur, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, som gør at eleverne trygt og roligt kan udvikle sig skridt for skridt frem mod et selvstændigt voksenliv. Det kan være unge, der har en ADHD-problematik eller unge, der har brug for at få vendt spiralen fra nederlag til succes.

Hjuldamperen giver eleverne en anderledes og mere praktisk tilgang til uddannelse og læring. Et læringsmiljø hvor eleverne arbejder praktisk og tilegner sig viden gennem arbejde i café, værksted mm.

De unge vil kunne udvikle de kompetencer, der skal til for at få et godt og aktivt voksenliv og de vil efter endt uddannelse kunne finde deres plads på arbejdsmarkedet eller fortsætte med en ordinær uddannelse. Uddannelsen sigter endvidere mod, at eleverne skal udvikle selvindsigt, selvværd og selvforvaltning, og at den unge helt eller delvist kan blive selvforsørgende.